Ján  Blahuta organista, dirigent, spevák,  fotograf

Ján Blahuta 

sa narodil v Bratislave, kde študoval hru na organe u Zlatice Koričánskej-Suchánkovej a zborové dirigovanie u Dušana Billa na tamojšom Štátnom Konzervatóriu.  Štúdium cirkevnej hudby ukončil diplomom s vyznamenaním v roku 1998. Paralelne začal študovať hru na organe na Vysokej škole múzických umení, kde v roku 1999 získal titul bakalár u Imricha Szabóa a v roku 2001 diplom magister artis u Ferdinanda Klindu. Jeho organové pôsobenie v dominikánskom a jezuitskom kostole v čase bratislavských štúdií ho významne obohatilo na poli organovej improvizácie.

Už od študentských čias sa úspešne prezentuje sólovými organovými recitálmi a koncertami

na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Švajčiarsku a v Nemecku, ktorých pevnou súčasťou programu sú vždy aj vlastné improvizácie. Rád spolupracuje s rôznymi sólistami, zbormi a ansámblami, ktoré ho priviedli do chrámov a na pódia na Slovensku, v Čechách,  Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Austrálii, USA a Mexiku.

Istý čas sa venoval výučbe hry na organe, organovej improvizácie a organológie na Štátnom, neskôr na Cirkevnom Konzervatóriu vo svojom rodnom meste.

Od roku 2003 do augusta 2020 pôsobil  vo Viedni ako slobodný umelec. Pôsobil ako hlavný organista vo farnostiach Heiligenstadt a Donaustadt, ďalej v kostole Maltézskych rytierov, v kostole Maria am Gestade, v benediktínskom opátstve Schottenkirche, vo františkánskom a kapucínskom kostole, v chráme sv. Anny, v Schubertovom kostole Lichtental, v opátstve Klosterneuburg ako aj v ďalších významných  kostoloch Viedne.

Okrem toho viedol viacero speváckych zborov, s ktorými spestroval liturgické dianie v chrámoch a taktiež prezentoval svetskú zborovú tvorbu na rôznych festivaloch.

Od septembra 2020 pôsobí ako hlavný cirkevný hudobník zväzku farností Morsbach/Friesenhagen/Wildbergerhütte v kolínskej diecéze v Nemecku.

Spolupodieľa sa na koncertných a duchovných projektoch so svojou manželkou Máriou Blahutovou (koloratúrny soprán) ako organista, klavirista, dirigent a spevák.